Home

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ จับมือกับ ปตท. 
จัดสุดยอดการแข่งขัน“กอล์ฟพระเกี้ยวทองคำ” ครั้งที่ 8 พัฒนามาตฐานการแข่งขันเทียบเท่าระดับสากลสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ จับมือกับ ปตท. 
จัดสุดยอดการแข่งขัน“กอล์ฟพระเกี้ยวทองคำ” ครั้งที่ 8 พัฒนามาตฐานการแข่งขันเทียบเท่าระดับสากล

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) แถลงข่าวจัดสุดยอดการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นประเภททีมมาตรฐานสากล “กอล์ฟพระเกี้ยวทองคำ” ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีทีมกอล์ฟสมัครเล่น 12 ทีมเข้าร่วมชิงชัยในแข่งขันในครั้งนี้สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) แถลงข่าวจัดสุดยอดการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นประเภททีมมาตรฐานสากล “กอล์ฟพระเกี้ยวทองคำ” ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีทีมกอล์ฟสมัครเล่น 12 ทีมเข้าร่วมชิงชัยในแข่งขันในครั้งนี้

EGAT ได้ผู้เล่นจากชุดแชมป์กีฬารัฐวิสาหกิจล่าสุด มาร่วมในกอล์ฟพระเกี้ยวครั้งนี้EGAT ได้ผู้เล่นจากชุดแชมป์กีฬารัฐวิสาหกิจล่าสุด มาร่วมในกอล์ฟพระเกี้ยวครั้งนี้

ทีมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) ได้ตัวผู้เล่นจากชุดที่เพิ่งได้แชมป์กีฬารัฐวิสาหกิจครั้งล่าสุด (18/02/58) มาร่วมการแข่งขัน และกำลังเรียกเสริมอีกบางส่วนทีมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) ได้ตัวผู้เล่นจากชุดที่เพิ่งได้แชมป์กีฬารัฐวิสาหกิจครั้งล่าสุด (18/02/58) มาร่วมการแข่งขัน และกำลังเรียกเสริมอีกบางส่วน

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ จับมือกับ ปตท. เตรียมจัดสุดยอดการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นประเภททีมมาตรฐานสากล “กอล์ฟพระเกี้ยวทองคำ” ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ จับมือกับ ปตท. เตรียมจัดสุดยอดการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นประเภททีมมาตรฐานสากล “กอล์ฟพระเกี้ยวทองคำ” ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) แถลงข่าวเตรียมจัดสุดยอดการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นประเภททีมมาตรฐานสากล “กอล์ฟพระเกี้ยวทองคำ” ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเผยรายละเอียดการปรับเปลี่ยนกฎกติกาการแข่งขันบางข้อ และเปิดเผยรายชื่อ 12 ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) แถลงข่าวเตรียมจัดสุดยอดการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นประเภททีมมาตรฐานสากล “กอล์ฟพระเกี้ยวทองคำ” ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเผยรายละเอียดการปรับเปลี่ยนกฎกติกาการแข่งขันบางข้อ และเปิดเผยรายชื่อ 12 ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้

กรรมการจัดการแข่งขันแต่งตั้ง ผู้อำนวยการจัดการแข่งขันและหัวหน้าผู้ตัดสินกรรมการจัดการแข่งขันแต่งตั้ง ผู้อำนวยการจัดการแข่งขันและหัวหน้าผู้ตัดสิน

วันที่ 26/8/53 วิชิต บัณฑุวงศ์ รับเป็นผู้อำนวยการจัดการแข่งขัน โดยมี สิทธิพร โรจนศิริ เป็นหัวหน้าผู้ตัดสินวันที่ 26/8/53 วิชิต บัณฑุวงศ์ รับเป็นผู้อำนวยการจัดการแข่งขัน โดยมี สิทธิพร โรจนศิริ เป็นหัวหน้าผู้ตัดสิน

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน “กอล์ฟระเกี้ยวทองคำ” ครั้งที่ 8 กำหนดจัดการแข่งขัน “กอล์ฟระเกี้ยวทองคำ” ครั้งที่ 8 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน “กอล์ฟระเกี้ยวทองคำ” ครั้งที่ 8 กำหนดจัดการแข่งขัน “กอล์ฟระเกี้ยวทองคำ” ครั้งที่ 8

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน “กอล์ฟระเกี้ยวทองคำ” ครั้งที่ 8 กำหนดจัดการแข่งขัน “กอล์ฟระเกี้ยวทองคำ” ครั้งที่ 8 ในวันเสาร์ที่ 28 และ อาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2558 ณ สนามกอล์ฟ ลำลูกกา คันทรีคลับ ปทุมธานี โดยเพิ่มอายุนักกอล์ฟจากอย่างต่ำ 20 ปี เป็นอย่างต่ำ 30 ปีคณะกรรมการจัดการแข่งขัน “กอล์ฟระเกี้ยวทองคำ” ครั้งที่ 8 กำหนดจัดการแข่งขัน “กอล์ฟระเกี้ยวทองคำ” ครั้งที่ 8 ในวันเสาร์ที่ 28 และ อาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2558 ณ สนามกอล์ฟ ลำลูกกา คันทรีคลับ ปทุมธานี โดยเพิ่มอายุนักกอล์ฟจากอย่างต่ำ 20 ปี เป็นอย่างต่ำ 30 ปี

ประธานจัดการแข่งขันเชิญที่ปรึกษาประธานจัดการแข่งขันเชิญที่ปรึกษา

เพื่อให้การแข่งขัน “กอล์ฟพระเกี้ยวทองคำ” ครั้งที่ 8 เป็นไปโดยเรียบร้อยสมศักดิ์ศรี ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร เรียนเชิญและได้รับการตอบรับจากคณะที่ปรึกษาดังรายนามต่อไปนี้เพื่อให้การแข่งขัน “กอล์ฟพระเกี้ยวทองคำ” ครั้งที่ 8 เป็นไปโดยเรียบร้อยสมศักดิ์ศรี ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร เรียนเชิญและได้รับการตอบรับจากคณะที่ปรึกษาดังรายนามต่อไปนี้

CEO ปตท. ตอบรับคำเชิญเป็นประธานจัดการแข่งขัน “กอล์ฟพระเกี้ยวทองคำครั้งที่ 8”CEO ปตท. ตอบรับคำเชิญเป็นประธานจัดการแข่งขัน “กอล์ฟพระเกี้ยวทองคำครั้งที่ 8”

ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตอบรับคำเชิญจากสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็น ประธานจัดการแข่งขัน “กอล์ฟพระเกี้ยวทองคำ” โดยมอบหมาย คุณวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นรองประธานฯ และกรรมการจัดการแข่งขันดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตอบรับคำเชิญจากสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็น ประธานจัดการแข่งขัน “กอล์ฟพระเกี้ยวทองคำ” โดยมอบหมาย คุณวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นรองประธานฯ และกรรมการจัดการแข่งขัน

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตอบรับสนับสนุนการจัดการแข่งขัน “กอล์ฟพระเกี้ยวทองคำครั้งที่ 8”บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตอบรับสนับสนุนการจัดการแข่งขัน “กอล์ฟพระเกี้ยวทองคำครั้งที่ 8”

……

คำแถลงของ คุณสรัญ รังคสิริ ประธานจัดการแข่งขัน “กอล์ฟพระเกี้ยวทองคำ” ครั้งที่ ๗คำแถลงของ คุณสรัญ รังคสิริ ประธานจัดการแข่งขัน “กอล์ฟพระเกี้ยวทองคำ” ครั้งที่ ๗

วันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ห้อง ๒๐๒ ชั้น ๒ อาคารจามจุรี ๔ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ห้อง ๒๐๒ ชั้น ๒ อาคารจามจุรี ๔ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ เชิญ 12 ทีมเข้าร่วมแข่งขัน “กอล์ฟพระเกี้ยวทองคำ” ครั้งที่ 7คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ เชิญ 12 ทีมเข้าร่วมแข่งขัน “กอล์ฟพระเกี้ยวทองคำ” ครั้งที่ 7

สำหรับทีมที่เข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟ “พระเกี้ยวทองคำ” ครั้งที่ 7 คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้เชิญทีมเข้าร่วมแข่งขันรวม 12 ทีม ได้แก่สำหรับทีมที่เข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟ “พระเกี้ยวทองคำ” ครั้งที่ 7 คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้เชิญทีมเข้าร่วมแข่งขันรวม 12 ทีม ได้แก่