Home

กรรมการจัดการแข่งขันแต่งตั้ง ผู้อำนวยการจัดการแข่งขันและหัวหน้าผู้ตัดสินกรรมการจัดการแข่งขันแต่งตั้ง ผู้อำนวยการจัดการแข่งขันและหัวหน้าผู้ตัดสิน

วันที่ 26/8/53 วิชิต บัณฑุวงศ์ รับเป็นผู้อำนวยการจัดการแข่งขัน โดยมี สิทธิพร โรจนศิริ เป็นหัวหน้าผู้ตัดสิน
ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันมีมติเชิญ วิชิต บัณฑูวงศ์ เป็นผู้อำนวยการการแข่งขันกอล์ฟพระเกี้ยวทองคำครั้งที่ 8 อีกครั้ง หลังจากจัดการแข่งขันได้อย่างดีเยี่ยมใน 7 ครั้งที่ผ่านมา โดยมี สิทธิพร โรจนศิริ กรรมการกฎของสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย เป็นหัวหน้าผู้ตัดสิน
วันที่ 26/8/53 วิชิต บัณฑุวงศ์ รับเป็นผู้อำนวยการจัดการแข่งขัน โดยมี สิทธิพร โรจนศิริ เป็นหัวหน้าผู้ตัดสิน
ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันมีมติเชิญ วิชิต บัณฑูวงศ์ เป็นผู้อำนวยการการแข่งขันกอล์ฟพระเกี้ยวทองคำครั้งที่ 8 อีกครั้ง หลังจากจัดการแข่งขันได้อย่างดีเยี่ยมใน 7 ครั้งที่ผ่านมา โดยมี สิทธิพร โรจนศิริ กรรมการกฎของสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย เป็นหัวหน้าผู้ตัดสิน

 

 

 

<<< News